Tornar

Plantacions

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

A bona part del tram mig de la Tordera, la vegetació de ribera ha estat substituïda per plantacions d'arbres productors de fusta, i també per conreus de regadiu. El paratge on ens trobem és conegut com els Horts de regadiu d'en Tomàs. Es tracta d'una zona inundable del riu on s'hi combinen plantacions de plàtans (Platanus sp.) i pollancres (Populus nigra) amb cultius de regadiu com lleguminoses i altres hortalisses.

Pollancres i plàtans són les espècies més utilitzades a Catalunya en les plantacions per a la producció de biomassa. Són espècies de creixement ràpid, que permeten una alta densitat d'implantació i una curta rotació (de 2 a 7 anys). La productivitat habitual d'aquestes plantacions oscil·la entre les 10-15 t/ha i any de matèria seca.

Malgrat això, la seva influència és especialment important a causa de la reduïda dimensió del l'aqüífer al·luvial de la Torder, ja que aquestes espècies tenen uns requeriments hídrics notables.

Imatges