Tornar

Pineda

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

L'abandonament de la vinya va propiciar l'escampada de pins arreu: el pi blanc (el més majoritari), el pi pinyer i alguna pinassa a les zones més ombrívoles. A les solanes aclarides, sota els pins, trobem arbustos baixos aromàtics (és la brolla de romaní). En aquelles zones de més ombra, els arbusts són més alts; n'és un exemple l'aladern. 

Just en aquest punt, ens trobem al costat d'un pi blanc extraordinari, difícil de veure, ja que, sovint, incendis o tales fan que els exemplars de pi blanc siguin més petits i creixin atapeïts. 

Entre el bosc, de tant en tant, veiem aparèixer els marges de les feixes de vinya.

Imatges