Revenir

Pineda

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

L’abandonament de la vinya va propiciar l’escampada dels pins arreu: el pi blanc majoritàriament, seguit del pi pinyer i d’alguna pinassa a les zones més ombrívoles. A les solanes aclarides, sota els pins trobem arbustos baixos aromàtics, és la brolla de romaní. On hi ha més ombra els arbusts són més alts, com l’aladern. Ens trobem al costat d’un pi blanc exemplar, ja que sovint, incendis o tales fan que els individus siguin més petits i creixin atapeïts. Entre el bosc, de tant en tant, veiem aparèixer els marges de les feixes de vinya.

Images