Tornar

Font Martina

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Situada al costat de la Tordera la Font Martina ens dóna la benvinguda amb un bonic escrit que ens convida a pal·liar la nostra set i a conservar l’entorn net i acollidor.


És una font amb llarga traïció al poble, en un text de l’època es qualifica l’entorn de la font com un lloc indicat per al passeig quotidià i per calmar la set.


S’hi accedeix a través d’unes escales de totxo àrab i terra de pedra. La font té tres boques i una aixeta, per les dues boques dels extrems sortia aigua d’una mina que actualment està seca i només ragen quan plou. Per la tercera boca i l’aixeta surt aigua potable de la xarxa d’abastament del poble.


Sobre la font hi ha un mosaic de rajola ceràmica que representa a Santa Martina. La font i el seu entorn van se renovats l’any 1955 i es troba dins del Catàleg de béns d’interès arquitectònic a protegir.

Imatges