Tornar

Antics conreus

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Des d’aquest punt ens farem la idea de la importància que l’agricultura havia tingut al turó i a tota la zona de La Calma en general. Els actuals prats de pastura, abancalats amb treballadíssims murs de pedra seca, són només una ombra del que havien estat des de temps remots.

Primer camps de sembra, principalment de Blat xeixa (Triticum aestivum). Després durant el segle XVII va agafar un gran impuls el conreu de la vinya, aquest conreu es va acabar a finals del segle XIX amb l’arribada de la fil·loxera. Des de la segona meitat del segle XIX, fins als anys quaranta de segle XX, en els prats més elevats, s’hi va instaurar el cultiu de la patata, molt apreciada com a patata de sembra.

Imatges