Tornar

La platja de Sant Pol

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

La platja de Sant Pol ha sofert una transformació urbanística intensa però encara s'hi reconeix el cordó de dunes litorals (sorres fines acumulades pel vent i fixades per la vegetació) entre el passeig marítim i la platja. Una singularitat d'aquesta cala és que sota l'aigua (entre -0,5 i -2,5 m) hi ha una platja fòssil submergida, una llosa de sorra i grava cimentada per carbonat de calci que s'estén d'extrem a extrem, en paral·lel a la costa. 

La sorra de la platja prové del sediment erosionat del continent, transportat per les rieres de Sant Pol i de Segueró. Les onades s'encarreguen de redistribuir-lo cap a un i altre costat. Només una fracció petita prové del mar (per exemple, els fragments de petxines). Durant els temporals una part de la sorra es desplaça cap al fons marí. 

Imatges