Tornar

Moles de Molí

Punt d'interès
Altres
Fitxa

Introducció

Ens trobem en una zona on coexisteixen pedreres recents amb altres d'indubtablement antigues, segurament de l’època romana. Es tracta d’una pedrera de roques anomenades gresos arcòsics. A la comarca del Baix Empordà es coneixen tres localitats amb pedreres antigues d’aquest tipus de roca: els Clots de Sant Julià, la muntanya d’en Torró i la de Quermanys, on ens trobem. Les dues primeres són relativament properes i semblen formar part d’un únic conjunt.

En aquesta pedrera podem observar les marques d’extracció de moles de grans dimensions, fins i tot alguna d'abandonada en procés d’extracció. Aquestes marques ens donen pistes de com havia estat aquest procés, excavant primer una o diverses rases estretes al voltant de la mola fins a arribar a la base, i descalçant-la després per la seva base.

Imatges