Rutes a Pals
Tornar

Espècies invasores

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Una espècie invasora és la que s'introdueix en un ecosistema natural convertint-se en un agent de canvi i amenaça per a la diversitat biològica nativa.

En aquest canal de reg es poden observar el cranc americà (Procambarus clarkii) (FOTO), que es va introduir per pescar-lo. Altera la disponibilitat de recursos per a altres espècies, fa desaparèixer els amfibis i construeix galeries que causen problemes a les séquies. 

La tortuga de Florida d'orelles vermelles (Trachemys scripta elegans), inclosa entre les 100 espècies invasores més nocives del món. Es comercialitza com a mascota. Abandonada al medi causa impactes negatius per la seva voracitat, la capacitat de transmetre malalties i el desplaçament d'altres espècies de tortugues. 

El peix mosquit (Gambusia affinis), provinent d'Amèrica central, es va introduir a principis del segle XX pel control dels mosquits que transmeten

Imatges