Tornar

La Tartera

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Sota els grans cingles escarpats als peus dels quals hem anat caminant, i per culpa de l’erosió, es formen les tarteres. Aquestes tarteres només es formen a llocs a on el pendent és superior als 35º.

A causa de la gravetat, els fragments més petits de roca es mantenen a la part superior, i els més grossos a les zones inferiors. L’acumulació de fragments provoca la disminució del pendent, alentint el procés i guanyant estabilitat.

Les tarteres amb fragments de mida inferior a 6 cm són més inestables i s’anomenen pedrusques, i quan estan fixades per sòls i vegetació s’anomenen clapers.

Imatges