Tornar

Pou de glaç de Pardines

Fitxa

Introducció

És una edificació de planta circular i estructura cilíndrica, excavada al subsòl entre 5 i 7 m de fondària, que aprofita el desnivell natural i la inèrcia tèrmica del terreny per a preservar el glaç. Disposava d’una cobertura per protegir el glaç de les inclemències climàtiques.

La indústria del glaç va ser molt important durant els s. XVI, XVII i XVIII. El glaç s’utilitzava sobretot per congelar i conservar els aliments, i per això es construïen pous de neu i de glaç, aprofitant altituds i climes molt freds. Els pous de glaç solien ser privats i donaven feina a traginers i jornalers durant la temporada de menys feina al camp. Els responsables de l’explotació s’anomenaven “neuters”.

El pou de glaç de Pardines devia ser abandonat a finals del segle XIX o bé a principis del XX, quan aquesta producció natural de glaç va ser definitivament substituïda per eficients electrodomèstics moderns: les neveres i congeladors que ens han arribat fins avui dia.

Font: Web municipal de Pardines

 

Imatges