Tornar

La tora blava

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Aconitum napellus

La tora blava és una planta molt atractiva, però si es menja és mortal, estem davant de la planta més tòxica d’Europa. Això és degut a la presència de dues substàncies extremadament tòxiques, l’aconitina amb efectes cardiotòxics i la pseudoaconitina amb efectes neurotòxics.

Us heu preguntat perquè a molts prats és l’única planta que hi trobem? Dons perquè els animals que hi pasturen ho saben, i no s’hi apropen.

Les parts més tòxiques de la tora blava són les fulles i l’arrel. En tan sols una o dues hores, la ingesta d’1 mg pot arribar a matar un nen, i amb la ingesta d’entre 5 i 8 mg un adult.

Imatges