Tornar

Esquistos

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Les formacions rocoses que tenim a la nostra dreta corresponen a esquistos de la formació de Jujols. 

L’activitat minera a les valls del Freser en un passat recent és força coneguda i molts dels materials explotats en aquestes mines, com ara els òxids i carbonats de ferro (obtenció de ferro), l’estibina (obtenció d’antimoni) i l’arsenopirita (obtenció d’or, cobalt i níquel), apareixen a la zona com a filons encaixats en aquests esquistos que podem observar.

Els esquistos tenen el seu origen en argiles o fangs, que un cop exposats a temperatures i pressions moderades es transformen en el material que observem actualment.

 

Imatges