Tornar

Mas de Montjoi de Baix

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

(s. X-XV / s. XVI-XVII - Època Medieval i Moderna)

La vall de Montjoi ha estat poblada des de molt antic. Primer van ser els romans qui s'hi va instal·lar, probablement en una vil·la que es creu que va ser reaprofitada per bastir-hi el monestir del Madrigul i més endavant, ja en època medieval i moderna, s'hi va construir aquest mas, actualment en molt mal estat després de caure la torre quadrada que s'hi erigia.

Pel que fa al mas, constava de dos edificis diferenciats que estaven separats per una torre, probablement anterior. A la casa situada al sud, la més antiga, el pis era dedicat a la vida dels masovers i als baixos hi havia les dependències per al treball agrícola -el graner, les corts, les quadres i un trull. L'altre edifici va ser construït l'any 1883 i va suposar una ampliació tant de la part d'habitatge com de la de treball. Davant hi havia un cobert per a les tines. En una paret interior descoberta es veu l'oratori al costat d'uns estants.

Els voltants afeixats i plantats d'oliveres, ametllers, figueres i garrofers (molt bonics els dos que hi ha davant el mas). Les figueres de moro es plantaven als marges i eren un complement. Aquest espai agrícola abandonat és molt apreciat per la fauna, ja que hi troben refugi i menjar.

 

Imatges