Tornar

Mas Pairet

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Els prats de pastura, amb arbres i arbusts com les figueres i els arços, esculpits per cabres i ovelles, ens indiquen que som a can Pairet, habitat per en Josep i la seva família. El Mas és de proporcions modestes, construït amb pedra de la zona sense treballar, lligada amb morter de calç. La planta baixa, amb portalades d'arc de mig punt, és ocupada pel bestiar. Davant la casa hi ha unes parets que són les restes d'un molí, això ens indica que en altres temps, la riera de la Trencada havia portat un cabal més important.

Imatges