Tornar

Paisatge humanitzat

Punt d'interès
Paisatges
Fitxa

Introducció

De sota la torre i els jardins de la Puda i fins a arribar al pont Nou, tenim unes bones vistes d'aquest sector de les terrasses fluvials del Ter, als afores del poble.

El paisatge que avui veiem està fortament transformat: l'home l'ha adaptat a les seves necessitats: assentament, aprofitament dels recursos, comunicacions, etc.

La roureda que baixava de l'obaga de les Tres Creus fins a enllaçar amb el bosc de ribera de la riera d'Arçamala i el riu Ter, en arribar a la plana de la vall, es va anar rompent per establir construccions i camps als seus voltants. Per sota, les terrasses d'inundació del riu on el bosc de ribera s'alternava amb zones inundades, basses naturals o ramals de riu, també es van anar aclarint per ubicar-hi els cultius intensius d'horta. El bosc de ribera que protegia la llera del riu de les avingudes, es va anar reduint significativament fins al punt on hi ha trams de riu que ha desaparegut del tot.

L'aigua del riu es deriva en recs per regar l'horta o en canals, a partir de la resclosa, per portar l'aigua a la central hidroelèctrica de Comamala.

Tot plegat un paisatge que si es gestiona correctament. augmenta la seva biodiversitat en crear nous hàbitats de transició entre els naturals i els antròpics. Actualment aquest tram de riu entre Ripoll i Camprodon és catalogat com a Espai d'Interès Natural: el de les Riberes de l'Alt Ter.

Imatges