Tornar

El sauló

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Bona part del subsòl d'aquesta zona de les muntanyes del litoral està format per un substrat geològic de granits. En certes condicions ambientals, els granits es descomponen amb molta facilitat, formant el sauló, un tipus de sorra poc fèrtil. Aquest és un dels fenòmens geològics més visibles de la zona, on els processos de descomposició han tingut un paper rellevant i s’ha generat un mantell important de sauló. 

Es poden arribar a trobar certes acumulacions de sauló, tot i que normalment és arrossegat per les pluges a torrents i rieres. De fet, la típica sorra gruixuda de les platges de la Selva no és més que sauló que s'hi ha anat depositant en ser arrossegat pels cursos d'aigua que provenen de les serres litorals.

El relleu de la zona queda configurat per parts del massís granític encara no alterades que romanen en forma d’afloraments i blocs modelats.

Imatges