Tornar

Paradolmen d'en Garcia

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Al llarg de l'itinerari veurem fins a sis paradolmens. Però, sabeu quina diferència hi ha entre un paradolmen i un dolmen a seques?

El paradolmen, a diferència del dolmen, no és pròpiament una construcció humana: se n'aprofiten cavitats naturals, blocs erràtics o la morfologia del terreny ja existent per construir-los, tot i que en alguns casos la intervenció humana n'ha modificat l'estructura final.

Aquest notable exemplar que tenim al davant, el paradolmen d'en Garcia, un  dels més coneguts de Catalunya, va ser identificat per Agustí Garcia l'any 1974, i va ser estudiat per Esteve Fa i Tolsanes el 1979, excavat finalment per col·laboradors del Museu de Tossa de Mar.

Es una cambra sepulcral més o menys rectangular que aprofita un bloc erràtic i la penya natural. La coberta, almenys anivellada artificialment, està falcada posteriorment amb petits blocs i una paret de pedra seca considerable. L'entrada deuria ser un curt corredor, una petita galeria  coberta en forma de U. Queden restes visibles del túmul artificial que l'envoltava.

Imatges