Tornar

Desembocadura del Gaià

Punt d'interès
Paisatges
Fitxa

Introducció

La desembocadura del Gaià és un petit espai protegit, d’unes 5 Ha que va ser inclosa dins del Pla d’Espais d’Interès Natural i a la Xarxa Natura 2000. Posteriorment va ser declarada Reserva Natural de Fauna Salvatge per la seva riquesa faunística.

Podem destacar la gran quantitat d’espècies d’ocells, fins a 80, que viuen en els diferents habitats presents.

Actualment, s’hi estan desenvolupant diferents projectes: recuperació del bosc de ribera, la consolidació de la població de la tortuga de rierol, la recuperació de les séquies, etc

Imatges