Zurück

Pineda

Route POI
Flora
Datenblatt

Einleitung

pi blanc ?? 2º, sobre una brolla. A l'altra banda del torrent és més frescal (Nord) . Aquí romani, cadec, brolla, llisto, fenas bosca. Xipresos alineats. Rebrots de garric. Roureda desapareguda

Bilder