Return

Pineda

Route POI
Flora
Index card

Introduction

pi blanc ?? 2º, sobre una brolla. A l'altra banda del torrent és més frescal (Nord) . Aquí romani, cadec, brolla, llisto, fenas bosca. Xipresos alineats. Rebrots de garric. Roureda desapareguda

Images