Datenblatt

Einleitung

Les zones obagues i properes als torrents, com és el cas d’aquest petit torrent, afavoreixen l'alzinar, però una mica més amunt començaran a aparèixer aquí i allà exemplars de pi pinyer, els quals aniran guanyant protagonisme a mesura que anem pujant i augmenti l’exposició al sol.

Originalment, la serralada del Litoral estava ocupada per l'alzina, però l'acció de l'home i els incendis van anar substituint l'alzina per pi. L'alzinar està recuperant terreny a les pinedes per les sequeres repetides i l’augment del nombre d’incendis, conseqüències del canvi climàtic. Una millor adaptació a aquests fenòmens afavoreixen la recuperació de l’alzinar.

Si hi passeu a primera o última hora del dia i no feu massa soroll, podeu sentir els ocells típics d’aquests espais: el raspinell pujant pels troncs tot cercant insectes; les mallerengues amunt i avall per les capçades; el pit-roig i la merla per terra, i amb paciència molts d’altres.

 

Bilder