Zurück

La pineda

Route POI
Flora
Datenblatt

Einleitung

La pineda es va plantar com a últim pas de la fixació de la duna. Prèviament, es van plantar espècies herbàcies com el Borró (Ammophila arenaria), gramínia rizomàtica, planta pionera en les zones dunars. Després es van plantar les espècies arbustives com Romaní (Rosmarinus officinalis), les estepes (Cistus sp.), el llentiscle (Pistacia lentiscus) i l'aladern (Rhamnus alaternus). Finalment es van plantar els pins: pi blanc (Pinus halepensis), pi pinyer (P. Pinea) i pi marítim o pinastre (P.pinaster).

Bilder