Tornar

La pineda

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

La pineda es va plantar com a últim pas de la fixació de la duna. Prèviament, es van plantar espècies herbàcies com el Borró (Ammophila arenaria), gramínia rizomàtica pionera en les zones dunars. Després es van plantar les espècies arbustives com Romaní (Rosmarinus officinalis), les estepes (Cistus sp.), el llentiscle (Pistacia lentiscus) i l'aladern (Rhamnus alaternus). Finalment es van plantar els pins: pi blanc (Pinus halepensis), pi pinyer (P. Pinea) i pi marítim o pinastre (P.pinaster).

Les espècies d'ocells que podem observar són les típiques de pineda, com les discretes mallerengues, el tudó, l'escandalós gaig, el trencapinyes, el rialler picot i el puput amb el seu característic cant anunciant la primavera. 

Imatges