Revenir

Feixes abandonades

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

La proximitat del massís del Garraf amb els seus sòls prims i costeruts, fa difícil de trobar terrenys aptes per al conreu. Als fons de les valls, on la terra és fèrtil, els murs de pedra seca servien per aplanar les feixes on establir conreus de secà; vinya, ametllers i garrofers, acompanyats d’alguna olivera; figueres i altres arbres fruiters vora els masos. De mica en mica, aquests conreus han anat deixant de donar rendiment econòmic i els trobem en estat d’abandó. Encara més quan el mas ha perdut el lligam de la terra.

Images