Reietó
Revenir

La pineda de pi roig

Fichier

Introduction

El bosc de pi roig és el que domina a pràcticament tota la serra del Catllaràs. Aquest tipus de bosc ha estat afavorit per l’acció de l’home degut al a un més fàcil aprofitament forestal que altres espècies. De forma natural el faig dominaria els llocs més ombrívols i amb sòls profunds i el roure a les cotes més baixes.

Tot i ser un bosc intervingut, es tracta d’un bosc molt ric en espècies, a on viuen des de mamífers com el cérvol i el cabirol, a ocells com el picot negre, el gall fer, la becada o el reietó (foto).

De manera natural, sense la intervenció de l’home, la pineda de pi roig tindria un aspecte ben diferent del que veiem. Seria un bosc mixt a on el pi roig dominaria només en alguns llocs, i sovint acompanyat d’altres espècies com ara el roure, el faig, la moixera, la blada i el gatsaule, entre d’altres.

Foto: Francis C. Franklin

Images