Revenir

CRANC

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

Els macroinvertebrats aquàtics d'aigua dolça són un grup d'animals que viuen en les masses d'aigua continentals, com ara rius o llacs. Dins d'aquesta agrupació hi ha diverses classes d'animals: artròpodes, com insectes i crustacis; mol·luscs, com caragols i bivalves; anèl·lids, com les sangoneres, o grups menys coneguts, com platihelmints i nematodes.

Els macroinvertebrats aquàtics poden viure tota la seva vida dins l'aigua, o només en algunes fases dels seus cicles vitals. Per exemple els insectes, que és el grup més divers, viuen a l'aigua només en les fases juvenils quan són ous i larves, i els adults surten per reproduir-se i tornar a fer la posta a l'aigua. ex: libèl·lules i Caballets del diable. (foto)

Com que aquests animals es troben contínuament en contacte amb l'aigua són molt sensibles a la contaminació i s'utilitzen per conèixer l'estat ecològic de les aigües. Són un grup anomenat bioindicador, el que vol dir que com que cada espècie o família té una determinada tolerància a la contaminació, es pot arribar a saber de manera indirecta la qualitat de l'aigua segons la comunitat de macroinvertebrats que hi trobem.

La manera més fàcil de veure algun d'aquests animals és aixecar una pedra de dins de l'aigua i mirar què hi trobem a sota, però hauríem de portar alguna clau d'identificació i una lupa per saber què és el que veiem. Si preferim no mullar-nos, ens podem conformar en veure libèl·lules adultes que són més vistoses que no pas les seves larves aquàtiques.

Images