Revenir

Llobateres 1

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Sabies que la zona humida de les Llobateres ha sigut creada per l’acció humana? L'any 1998 l'extracció de sorres i graves per a la construcció va fer aflorar una làmina d'aigua permanent, l’aigua procedia de l'aqüífer de La Tordera. Aquest espai va suposar l’oportunitat de restaurar l’entorn i crear una zona d’aiguamoll. El resultat ha sigut un paisatge de ribera excepcional i un interessant punt d'observació de flora i fauna d'ambients aquàtics a la plana al·luvial de la Tordera. Des de la tanca de fusta podreu observar l’estructura ordenada que pren la vegetació a les zones permanentment inundades. A tocar de la massa d’aigua hi ha comunitats helòfites (plantes amb les arrels i base de la tija dins l’aigua) com el bogar i el canyissar. Darrere d’aquestes, on l’aigua no és sempre present, hi ha els vistosos lliris grocs (Iris pseudacorus) i els càrexs. A l’entorn de tota aquesta zona humida es localitzen salzes, gatells, freixes, oms i algun vern. Si voleu conèixer més sobre la creació d’aquest espai podeu llegir els plafons situats a l’entrada del punt d’observació d’aus.

Images