Revenir

El solell

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Vistes al montseny. Veiem la diferencia amb el vessant del davant amb faitjos a l'obaga del puig d'Eugassa contrafort de la Serra de Cabrera, de la que veiem petits talls rocosos. Ara i aquí amb roures i alzines. Boixos, ginebres i argelagues. Lloses, codinars pedra griss: margues?

Images