Revenir

Garriga

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

En aquest punt de l’altiplà comença l’altre gran sector de l’ample llom de la serra de Fontfregona, on es pot evidenciar un tímid canvi progressiu en la vegetació: dels sòls més fondos de la plana dels Casals i d'unes pinedes amb alzines un pèl més ufanes, es va passant a al paisatge vegetal més sec de la plana de l’Apotecari. En aquest sector de l’altiplà, on la pedra calcària aflora amb més generositat a la superfície i amb un sòl més pobre, amb prou feines s'hi pot desenvolupar la comunitat vegetal coneguda com a garriga. Tot i que hi veiem algunes clapes de pi per aquí i per allà, aquesta comunitat vegetal està dominada pel garric, arbust de menys d'un metre d'alçada, semblant a petites alzinetes punxants i que fa masses molt atapeïdes que dificulten el pas. A les vores i petites clarianes el llistó també sol ser-hi present. La garriga de garric és típica de sòls pedregosos i calcaris i es relaciona amb plantes de brolles calcícoles, com el romaní, el bruc d'hivern i la botja peluda. També és el lloc preferit de caça de l’àliga cuabarrada, espècie vulnerable i protegida que ronda sovint per la zona.

Images