Revenir

Pont de Parella

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Construït sobre el Ter a principis del 1900 per accedir a la casa de Perella. S'explica que el propietari de Perella es va haver de vendre la finca per a pagar les despeses que li va suposar aquesta construcció. Diuen que és el pont més alt de la comarca del Ripollès.

Certament som amunt i, des d'aquí, ens n'adonem de la veritable dimensió dels arbres i el bosc de ribera que el formen. Aigües amunt veiem verns, salze blanc i, fins i tot, un faig a tocar del pont (foto). Aigües avall, til·lers, aurons i freixes.  

Els arbres i arbusts d'aquest bosc es caracteritzen per què poden viure en terrenys negats (on l'aigua fa fora l'oxigen del sòl, tan necessari per a les arrels de les plantes, per ser flexibles i no trencar-se en cas de riuades, i per rebrotar de soca, el que n'assegura la persistència de la planta encara que aquesta es trenqui.

La principal funció d'aquests boscos és la de servir de corredor biològic pel moviment dels animals, com a zona de cria, repòs i aliment de fauna, assegurar l'estabilitat de la llera del riu protegint-ne els marges de la força erosiva de l'aigua, així com protegir les zones properes de les riuades i absorbir nutrients de l'aigua depurant-la.

Com dèiem abans, aquests boscos cada cop són més estrets perquè les planes fluvials on creixien, s'han transformat en camps de conreu.

Images