Revenir

Refugi del Pletiu de l´Extrem

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Destaquem a l´entorn del refugi la construcció d´una bassa artificial. Aquesta bassa ha estat possible gràcies a l’aprofitament de l’aigua de pluja que cau sobre la teulada del refugi, que es recull mitjançant una canal i s’emmagatzema en un antic dipòsit. La bassa, és un punt de subsistència per a ocells, amfibis, insectes i mamífers vinculats a la zona boscosa, ajudant a afavorir l’increment de la biodiversitat. Pel que fa als amfibis, es poden trobar espècies com el gripau comú i el gripau corredor.
Images