Tornar

Refugi del Pletiu de l´Extrem

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Destaquem entorn del refugi la construcció d'una bassa artificial. Aquesta bassa ha estat possible gràcies a l’aprofitament de l’aigua de pluja que cau sobre la teulada del refugi, que es recull mitjançant una canal i s’emmagatzema en un antic dipòsit. La bassa és un punt de subsistència per a ocells, amfibis, insectes i mamífers vinculats a la zona boscosa, ajudant a afavorir l’increment de la biodiversitat.

Pel que fa als amfibis, es poden trobar espècies com el gripau comú i el gripau corredor.

Imatges