Revenir

Casa del Corb

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

El 1640 es va capbreuar "un terme y gleva situat a la partida de Sant Salvador y del Corp (...) en la qual vuy y ha un corral en la roca per tenir y recollir bestiar".

El 1789 se cita en un altre capbreu un "mas o espluga". L'indret va ser habitat fins a començament del segle XX.

Ocupa completament la balma de grans dimensions, d'uns vint metres de llargada per uns quinze de profunditat màxima. El mur de tancament és fet amb diverses tècniques constructives: paret de pedra seca a l'extrem nord, de poca alçada, tàpia a la part central i paret de pedra arrebossada a l'extrem sud, on hi ha la porta d'entrada. Dins de la casa hi ha diverses dependències, separades per envans de pedra seca. Hi ha una quadra amb la menjadora i també un forn de pa molt ben conservat a la part central. La il·luminació es fa únicament a través de l’escletxa dels murs de tancament, que no arriben al sostre de la balma.

Images