Revenir

Vegetació de Ribera

Fichier

Introduction

Ens trobem en una zona de bosc de ribera, amb la presència de plataners, pollancres, salzes i freixes de fulla petita, i on també podem observar les plantes pròpies dels canyissars, molt a prop de l´aigua. La vegetació que es desenvolupa a l´entorn de l´estany és pròpia d´ambients humits. Plantes com el jonc, el canyís i la jonquera es distribueixen en el terreny en funció del grau d´humitat del sol. Les plantes vora els estanys constitueixen un cinyell vegetal que realitza una important tasca de filtre biològic. També serveix de recer hivernal i zona de nidificació d´ocells.

Images