Tornar

Vegetació de ribera

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Ens trobem en una zona de bosc de ribera, amb la presència de plataners, pollancres, salzes i freixes de fulla petita, i on també podem observar les plantes pròpies dels canyissars, molt a prop de l'aigua. La vegetació que es desenvolupa a l'entorn de l'estany és pròpia d'ambients humits. Plantes com el jonc, el canyís i la jonquera es distribueixen en el terreny en funció del grau d'humitat del sol. Les plantes vora els estanys constitueixen un cinyell vegetal que fa una important tasca de filtre biològic. També serveix de recer hivernal i zona de nidificació d'ocells.

Imatges