Revenir

Font del Poble de Santa Engràcia

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Arribem al poble de Santa Engràcia pel barri del Raval, sobre la cinglera veiem l'altra meitat del poble. En aquest espai hi ha una font amb dues aixetes d'aigua potable i un tub que omple dos safareigs. L'enjardinament d'aquest racó consta de dos oms (Ulmus minor) amb els peus entrellaçats, un plàtan escoronat (Platanus x hispanica), uns magres baladres (Nerium oleander), un parell de lledoners (Celtis australis) revellits, i un lilà (Srynga vulgaris) que es reflecteix a l'aigua del safareig. Aquests arbres i arbusts formen un conjunt tancat per un pedrís que convida a seure i descansar.

Images