Tornar

Expansió

Punt d'interès
Altres
Fitxa

Introducció

Per evitar la saturació del sistema de drenatge i evacuació d'aigua del poble quan hi ha períodes de fortes pluges s'ha creat aquesta bassa, que actua amortiguant vingudes d'aigua permetent una pujada del nivell d'aigua dins la seva cubeta. El nivell d'aigua en períodes normals està relacionat amb el freàtic de la zona. 

El perímetre de la làmina d'aigua s'ha aprofitat per plantar vegetació d'ambients lacustres com els canyissos i les bogues. Al seu voltant uns boscos de pins pinyoners i alguns oms. 

Imatges