Tornar

Cala del Pi

Punt d'interès
Flora
Geologia
Fitxa

Introducció

Els materials rocosos d'aquesta costa, de tipus granític, en degradar-se alliberen granets de quars que son transportats per l'onatge fins a sedimentar a les cales formant aquestes característiques platgetes d'arena gruixuda.

Les roques submergides, a poca fondària, són poblades per comunitats algals de llocs nets i batuts. A la primavera dominen les catifes de l'alga bruna Cystoseira mediterranea. Aquests ambients són molt rics i diversos des d'un punt de vista biològic.

Imatges