Tornar

Roc blanc

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Seguim els senyals blancs i verds per l’esquerra del roc.
La diversitat geològica a les capçaleres del Ter i del Freser és elevada. Formada per roques tipus gneis de fa 540 milions d’anys. Per sobre d’aquestes hi ha gresos i lutites que han estat transformades per metamorfisme (variació de pressió i temperatura) en els esquistos que veiem.
Entre aquests esquistos i pissarres, és fàcil de trobar formacions carbonatades intercales que, en algunes, per metamorfisme han donat lloc als marbres. També destaquem filons de quars que formen vetes entre els esquistos i apareixen en superfície puntualment.
Totes elles, roques de color clar o blanquinós que contrasta fortament amb el gris dominant.

Imatges