Tornar

Carrerades

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Els ramats de bestiar a l'estiu eren conduïts muntanya amunt per buscar pastures més abundants, i a l'hivern tornaven a baixar per passar els mesos més freds a la plana. Per tal que els animals no malmetessin els cultius, es van construir les carrerades. Aprofitant les roques que s'extreien dels camps en despedregar-los, es pujaven als marges unes parets amb pedra seca, prou altes per evitar que les ovelles entressin dins dels oliverars. Actualment gairebé no queden ramats, i les carrerades estan en desús. La falta de manteniment està fent que aquestes parets de pedra seca construïdes durant tants segles, desapareguin ràpidament.

Imatges