Tornar

Vegetació de ribera

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Un gran roure martinenc al costat del camí, acompanyat d’un auró blanc i d'uns grans boixos aïllats. La vegetació de zones més humides com els pollancres, els freixes, roures, aurons, boixos, arços i moltes bardisses, és hàbitat d’ocells, amfibis i petits mamífers, on troben refugi, aliment i zones de cria. Un poc més endavant,  quan el camí passa per sobre unes lloses de pedra, és un bon punt per adonar-nos de la importància de la vegetació dels barrancs. Podem sentir el cant dels oriols i el repicar dels picots al tronc dels pollancres.

Imatges