Revenir

Molins fariners

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Presents des del segle X, val adonar-nos-en de com s’aprofitava fins no fa gaire el desnivell de la riera, en aquest últim tram de pocs quilòmetres fins a arribar al marge del cingle. Tot un seguit de molins i salts se succeeixen fins al salt de Sallent. Eren molins fariners on es molia cereals per fer farina i, més tard, per al bestiar. Les riuades de 1940 els van malmetre.

Entrant al poble, el molí del Soler i, més avall, el molí de Marandes, que encara funcionava el 1971. Ara ens trobem al molí del Rodor, on veiem empremtes de l’antiga resclosa (paret i forats a terra) i un canal de conducció d’aigua.

Images