Revenir

Pont de Sant Jaume

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

Des de dalt del pont de Sant Jaume podem observar un bosc de ribera lligat per l'Heura (Hedera helix) que junt amb diverses espècies arbustives li confereixen un aspecte selvàtic. La fauna que es deixa veure de dia és l'ornitològica amb espècies com la mallerenga carbonera (Parus Major) i la merla (Turdus merula). Però és de nit quan surten els mamífers com la geneta (Genetta genetta) i la fagina (Martes foina). Un mamífer que podem observar durant les nits són els muricecs, el comú (Pipistrellus pipistrellus) i l'orellut (Plecotus auritus), alimentant-se d'insectes atrets per la il·luminació del pont.

Images