Tornar

Hortes del Ridaura

Punt d'interès
Paisatges
Fitxa

Introducció

Les terrasses al·luvials del Ridaura són terres molt fèrtils ideals pel cultiu de l'horta. Antigament aquest ús tenia molta importància i les hortalisses produïdes també tenien molta anomenada. Actualment resten poques hortes professionals com les que veiem aquí.

L'horta ha anat perdent terreny amb les transformacions dels usos del sòl: d'agrícola a residencial, industrial, turístic, serveis i equipaments. Aquest canvi ha comportat la progressiva urbanització i construcció d'infraestructures en detriment de les terres de conreu.

Imatges