Tornar

Estrets del Forn

Punt d'interès
Fauna
Fitxa

Introducció

Ens trobem a l’Estret del Forn, pas estret excavat per l’acció erosiva de l’aigua entre aquestes roques calcàries metamorfitzades. La vegetació arbòria està dominada pels freixes amb la presència d’algun pollancre. L’ambient és molt humit, ambient ideal per a molses i falgueres.

Aquests ambients humits són l’hàbitat ideal d'amfibis com la salamandra (foto). Probablement és entre els urodels, amfibis amb cua, el més abundant i fàcil de veure. Les seves larves són fàcils de veure gairebé tot l'any en llocs amb aigües netes, com basses, fonts i rierols. 

Un cop a l'any les femelles submergeixen la part de la cua i posen les larves, les quals un cop acabin el seu desenvolupament sortiran de l'aigua i es dirigiran a llocs humits a dins del bosc, on mascles i femelles viuen tota la seva vida.

La seva aparença, taques grogues sobre fons negre, és utilitzada com a senyal d'advertència per a qualsevol possible depredador, ja que la seva pell conté petites quantitats de substàncies tòxiques que irriten els ulls i la boca dels que s'atreveixen a aproximar-s'hi.

 Foto: Stefen Häuser

Imatges