Tornar

Oliverar abandonat

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

L'olivera és un arbre agraït! Aquesta dita que tots els oleïcultors repeteixen, en aquest punt es fa evident. Un oliverar per poc que sigui treballat (esporgat, adobat i amb les males herbes controlades) sol donar una bona producció, mentre que un d'abandonat deixa de fer olives amb pocs anys. A la dreta del camí podem veure un camp que fa alguns anys que no es treballa, les herbes competeixen per l'aigua i els nutrients amb les arrels de les oliveres. El brancatge sense esporgar serà cada any més dens i amb creixements més curts, les olives seran poques i petites. Amb una esporgada, l'olivera agraïda, tornarà a donar bons fruits.

Imatges